Arvot

ARVOT

Asiakkaan saama lisäarvo antaa toiminnallemme oikeutuksen.

Työmme ensisijainen ohjaaja on asiakas, jolle kertyvä hyöty mittaa oman onnistumisemme.

Tavoittelemme parempia ja kestävämpiä ratkaisuja saamamme palautteen pohjalta.

Uskomme luovuuden, yhteistoiminnan ja yrittäjyyden merkitykseen kehittymisen voimavarana. Yksilön menestys syntyy yleensä tiimin kautta.

Työ antaa meille mahdollisuuden itsemme kehittymiseen, toteuttamiseen ja kasvamiseen.

Työskentelyssä arvostamme yhteisiä prosesseja ja oppimisen kautta syntyviä kokemuksia. Vuorovaikutteisuus tuottaa yhteisyyttä.

Vuorovaikutuksemme perustuu rehellisyyteen, luottamukseen ja taitoon kuunnella.

Olemme uskottava ja kehitysmyönteinen yhteistyökumppani. Olemme valmiit aktiiviseen yhteistoimintaan samat päämäärät jakavien toimijoiden kanssa.

Kannamme toiminnassamme vastuuta suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja luonnon tulevaisuudesta kestävän kehityksen perustalta. Suhtaudumme avoimesti uusiin asioihin, toimintatapoihin ja kansainvälistymiseen.

KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ
TARJOUS

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Viesti