Blogi

VALTUUSTOLLA MERKITTÄVÄ ASEMA KUNTAKONSERNIN JOHTAMISESSA Valtuuston roolin kunnan toiminnan, talouden ja kehityksen ohjaajana sekä asukkaiden itsehallinnon toteuttajana tulee kuntademokratian näkökulmasta olla vahva ja aktiivinen. Siksi valtuuston päätöksenteon ja työskentelyn edellytyksiä sekä tilaa on hyvä seurata ja pohtia säännöllisesti. Valtuustotyöskentelyn ydintä ovat toimintaympäristön analysointi, muutossuuntien havaitseminen, ajantasaisen strategian...

Meneillään on Sote- ja maakuntauudistuksen myötä yksi suurimmista muutoksista kuntien historiassa. Tuleva uudistus muuttaa kuntien tehtäväaluetta merkittävästi, kun sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät maakunnan järjestämisvastuulle. Toki kunnilla on jatkossakin tärkeänä tehtävänä terveyden edistäminen.   Strategiatyön merkitys tässä murrosvaiheessa korostuu. Tulevaisuuden kunta menestyy, kun se edistää paikallista yhteisöllisyyttä ja...

KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ
TARJOUS

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Viesti