Yritystaidon tarina

YRITYSTAIDON TARINA

 Hyvästä johtamisesta monialaiseen organisaatioiden kehittämistyöhön

 Perustajan taustaa

Yhtiön perustaja ja samalla pitkäaikainen, ensimmäinen toimitusjohtaja oli Jouko H. Nissinen (13.9.1938.-18.8.2009). Ilomantsissa syntynyt liikkeenjohdon konsultti, majuri Jouko H. Nissinen kirjoitti ylioppilaaksi 1959 Nurmeksessa. Hän kävi kadettikoulun ja valmistui kurssinsa priimuksena 1962. Palveltuaan eri joukko-osastoissa ja Pääesikunnassa hän siirtyi 1971 Rationalisointiliiton toimitusjohtajaksi. Liitto keskittyi Nissisen aikana erityisesti työelämän pelisääntöjen uudistamiseen yhdessä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. Koko 1970-luvun Nissinen perehtyi työyhteisöjen kehittämiseen ja johtamismenetelmien uudistamiseen.

Yritystaito Oy lähtee liikkeelle

Vuonna 1976 hän perusti liikkeenjohdon konsulttitoimiston, Yritystaito Oy:n. Sen toimitusjohtajana hän toimi vuoteen 1994 saakka. Hän johti useiden merkittävien yritysten, kuntayhteisöjen ja sairaanhoitopiirien uudistushankkeita. Päätuotteita olivat tehokas esimiestyö ja tavoitejohtaminen. Liikkeenjohdon konsulttina Nissisen erityisenä tavoitteena oli kehittää hyvää johtamista. Konsulttiaikanaan Nissinen kirjoitti kymmenen alan julkaisua. Uransa jälkeen Nissinen keskittyi runouteen ja maalaamiseen. Hän julkaisi kaksi runokirjaa. Hänet tunnettiin rohkeana edelläkävijänä ja innostavana vaikuttajana.

Tulosjohtamisesta rakenneselvityksiin ja prosesseihin

Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana yhtiössä työskenteli 3-5 henkilöä. Vuonna 1986 yhtiön toiminta ja omistuspohja laajentui merkittävästi ja konsulttien määrä kasvoi ripeästi. Jo 1980-luvun alussa päätuotteeksi tuli tulosjohtaminen ja sen prosessimainen konsultointi. Tulosjohtamisesta yritys julkaisi kaikkiaan kymmenkunta eri kirjaa. Myös työyhteisöjen kehittämisen erikoisjulkaisua, Yty-lehteä, julkaistiin yli 10 vuoden ajan. Osana tulosjohtamista maahamme koulutettiin yli 1500 työyhteisöjen sisäistä konsulttia, siskoa. Heistä suuri osa on toiminut merkittävissä johto- ja kehittämistehtävissä organisaatioissaan. Oleellista Yritystaidon tulosjohtamiskonseptissa oli syvällinen työn tarkoituksesta lähtevä tulosajattelu, tulevaisuussuuntautunut strategia ja prosessimainen konsultointitapa. 1990-luvun alun lamaoloissa Yritystaidon konseptit uudistettiin vastaamaan paremmin uusia asiakkaiden tarpeita. Niitä olivat toimintaa sopeuttavat palvelukonseptit, kuten rakenneselvitykset ja YtyPlan –niminen palvelujen priorisointi- ja talouden sopeutusmalli. Prosessien uusiminen ja tiimiytys tulivat yrityksen tuotteiksi 1990-luvun lopulla.

Strategioita, valmennuksia ja kuntaliitosselvityksiä

2000-luvun alun keskeisimmät palvelutuotteet olivat strategiahankkeiden ohjaus, rakenteiden ja ohjausjärjestelmien kehittäminen, kuntaliitosselvitykset sekä johdon ja henkilöstön valmennus ja analyysipalvelut.

Yritys on vuosikymmenten varrella saavuttanut laajan luottamuksen suomalaisen kunta- ja yrityskentän asiantuntijapalveluorganisaationa. Yritystaito Oy on ollut LJK-tasoisista konsulttitoimistoista yksi pisimpään yhtäjaksoisesti maassamme toimineista.Yrityksen palvelutuotteet ovat muodostaneet monipuolisen kirjon analyyseistä henkilöstövalmennuksiin ja kuntaliitosselvityksiin. Sadat tyytyväiset asiakkuudet ja monipuoliset referenssit ovat luoneet Yritystaidosta toimialallaan vahvan brändin.

Asiakasprojektien avulla Yritystaidon konsulteista monet ovat siirtyneet soveltamaan osaamistaan myös kuntien johtamistehtäviin. Näin yritys on saanut tätäkin kautta hyvän kanavan kuntien arkipäivän todellisuuteen ja kehittämishaasteisiin.

Yritystaito Group Oy jatkaa toimintaa

Jo 80-luvulta lähtien monipuolisen uran Yritystaidossa konsultteina ja osakkaina tehneet DI Rauno Asikainen ja YM Hannu Räsänen siirsivät vuoden 2014 lopulla yritystoiminnan uudelle omistajaryhmälle.

Kuntien ja yritysten asiakasratkaisujen tueksi rakentui vuoden 2015 alussa omistajuudeltaan ja osaamiseltaan laajentunut toimijajoukko. Uudistunut yritys otti nimekseen Yritystaito Group Oy (lyhenne YTG). Avainasemassa yrityksen kehittämisessä on ollut yhdistää perinteikkään ainutlaatuinen konsultointitaito modernien sähköisten palvelujen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Nissisen henkinen perintö viitoittaa

Pääomana Yritystaito Group Oy:n asiakasratkaisuissa on yrityksen edeltäjien kokemuksista ja toiminnasta välittyvä, arvokas hiljainen tieto. Johtotähtenä kestävään tulevaisuuteen viitoittamisessa ovat Yritystaidon perustajan ja ”elämän monityöläisen” Jouko H. Nissisen koskettavat aforismit:

”Elämästä iloitseminen tässä ja nyt, se on mahdollista! Elä tässä ja nyt tämä hetki. Seuraa vaikutusta ympärilläsi!”

”Tärkeät asiat löytää menemällä hälinästä hiljaisuuteen, jolloin ”hiljainen yhtiömies” alkaa puhutella.”

”Anteeksiantaminen, myötätunto ja toisten kantaminen on elämälle välttämätöntä.”

”Me olemme kaikki yhtä. Kun toimin elämää ja toisia ihmisiä varten, palvelen jotain itseäni suurempaa.”

”Kiireetön tietoinen elävä elämä on kuin meren pohjasta löydetty simpukan helmi. Tahdon oppia katselemaan elämää herkästi ja myötätuntoisemmin ja iloisena etsimään kaikessa arjen kauneutta sekä olemaan kiitollinen elämää ja sen antajaa kohtaan.”

”Muistan, että odotukseni vaikuttavat itseään toteuttavina ennusteina. Kun odotan parasta, vapautan mieleeni positiivista voimaa.”

”Huomenna yhä enemmän ja enemmän olen sitä, mitä ajattelen tänään”.

KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ
TARJOUS

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Viesti