Kuntien elinvoiman parantaminen

Elinvoimaohjelman avulla tartutaan uudella tavalla tulevaisuuden rakentamiseen. Ohjelmaan työstetään elinvoimaan vaikuttavat tavoitteet, toimenpiteet ja voimavarat. Tähtäin siirretään nykytilasta kunnan kehittymisen kokonaisvaltaiseen potentiaaliin.

Aktiivinen vuorovaikutus

Ohjelma valmistellaan toimiala- ja konsernirajat ylittäen osallistavana kehittämisprosessina. Siihen sitoutetaan alueen kehittämisen kannalta keskeiset sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. Olennaista on saada aikaan eri avaintoimijoiden välille aito ja yrittäjälähtöinen kehittämiskumppanuus.

Ohjelman lähtökohtana on tilastotarkasteluun ja kyselyyn pohjaava nykytila-analyysi. Siinä nousevat esille keskeiset kehittämisen ongelmat ja mahdollisuudet. Sisältö valmistellaan työpajoissa vuorovaikutteisen prosessin tuloksena.

Elinvoimaohjelmalla aktivoidaan työllisyyttä, elinkeinotoimintaa ja verkostoitumista alueellisin voimavaroin.

Toimintasuunnitelma

Elinvoimaohjelma jakautuu kehittämisen painopisteisiin. Niille on määritelty vaikuttavat muutosvoimat, tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot ja tahtotilan esittävät elinvoimalupaukset.

Elinvoimaohjelman perusteella laaditaan vuosittain vahvistettava toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa kunkin toimenpiteen tai hankkeen toteuttaminen on aikataulutettu ja yksilöity voimavaroiltaan.

Elinvoimaohjelmaa voi edeltää kokonaisvaltaisen ja tavoitteellisen elinvoimastrategian laadinta.

KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ
TARJOUS

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Viesti