Organisointi- ja palveluselvitykset

Organisaatioihin ja palveluyksiköihin kohdistuu talouden tiukentuessa voimakkaita sopeuttamispaineita.

Hallittu muutostyö edellyttää luotettavia asiantuntijaselvityksiä kestävien ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Organisointiselvitykset

Organisointiselvitykset koskevat toiminnan uudelleen järjestelyä tai osa-alueen uudistamista. Selvityksellä tehostetaan prosesseja kustannusten vähentämiseksi, sopeutumiseksi toiminnan tai resurssien muutokseen taikka palvelutason parantamiseksi.

Selvitysprosessin lähtökohtana on tausta-analyysi muutosten vaikutuksista toiminnan edellytyksiin. Analyysin ongelmakohtia ja kehittämismahdollisuuksia käsitellään työpajassa.Siinä rakennetaan hyväksyttävissä oleva organisaatioratkaisu ja toimintamalli. Muutosten läpivienti organisaatiossa varmistetaan palautekyselyin.

Palveluselvitykset

  • Palveluiden nykytilan ja kehitystarpeiden selvitykset
  • Vaihtoehtoisten palveluiden tuottamistapojen vertailu
  • Ulkoistusselvitykset, yhteistyökumppanius- ja verkostoitumisselvitykset
  • Palveluverkkotarkastelut ja kehittämissuunnitelmat
  • Palveluketjujen ja prosessien kehittäminen
  • Uusien toimintamallien ja -menetelmien konseptointi
  • Henkilöstön mitoitus ja kohdentaminen

KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ
TARJOUS

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Viesti