Lisää tyytyväisyyttä ja kiihdytä tuottavuutta Leanilla

Digipalvelut3

Lisää tyytyväisyyttä ja kiihdytä tuottavuutta Leanilla

Lean -filosofian peruspilareina ovat ihmisten kunnioitus ja toiminnan jatkuva parantaminen. Kunnioitus ihmisiä kohtaan ilmenee tavoitteena luoda kaikille turvallinen työympäristö, jossa tiimin jäsenet voivat itse aktiivisen toiminnan kautta parantaa ja tehostaa työyhteisön toimintaa. Tämä parannustyö tehdään pienin askelin jatkuvan parantamisen toimintamallia noudattaen. Tavoitteena on poistaa toiminnasta arvoa lisäämätön työ eli hukka, joka aiheuttaa usein prosessin pysähtymistä ja turhautumista prosessin osapuolille. Suuntaamalla panosta enempi arvoa lisääviin toimiin hukkatyön sijaan saavutetaan tuottavuuden jatkuva parantuminen ilman tiukempaa työtahtia ja lisätään henkilöstön työtyytyväisyyttä.

 

Työyhteisön luottamuksen perustana on avoin johtamismalli, jossa asioiden seuranta on tehty näkyväksi kaikilta osa-alueilta. Työn vaatimat resurssit, osaamistarpeet, tehtävät, roolit ja tavoitteet ovat selkeästi määriteltyjä. Tilanteen kehitystä seurataan jatkuvasti Lean päivittäisjohtamisen menetelmillä. Tätä informaatiota hyödynnetään myös säännöllisissä päivittäisissä lyhyissä katsauspalavereissa. Näin toimien kaikille organisaation jäsenille on selkeää, mikä on työn tavoite, miten tavoitteeseen päästään ja missä kohden tavoitteen täyttymistä ollaan menossa. Tuloksena organisaation resurssitehokkuus saadaan nostettua uudelle tasolle.

 

Usein organisaatio tarvitsee toimintansa tueksi myös kumppaneiden palveluita. Lean -periaatteiden mukaisesti kumppaneiden mukaanotto toiminnan kehittämiseen on yksi avaintekijä, että koko arvoketjun tuottama palvelu on kilpailukykyinen ja vastaa asiakkaiden odotuksia. Kumppanuuden hallinnan periaatteet ovat samat kuin oman organisaation johtamisessa. Toimijoiden keskeisen luottamuksen ja jatkuvan parantamisen toimien kautta saadaan luotua tehokas ja kilpailukykyinen arvoketju.

 

Pitkäkestoista ja kannattavaa liiketoimintaa ei ole ilman tyytyväisiä asiakkaita. Hyödyntämällä Lean -filosofiaa omassa toiminnassaan ja kumppanuuksien hallinnassa organisaatio pystyy motivoituneen oman henkilöstön ja kumppaneiden kautta luomaan palvelua, jonka tuloksena on palvelun lisäarvoa kokenut asiakas. Tyytyväinen asiakas lisää tyytyväisyyttä myös omaan toimintaan ja näkyy myös organisaation tuloksessa.

 

Yritystaito Group Oy tarjoaa yrityksille ja julkishallinnon toimintoihin Lean filosofiaan perustuvia toiminnan kehittämispalveluita. Toimintamme tavoitteena on lisätä tyytyväisyyttä työssänne ja asiakaskunnassanne. Näin olemme toimineet jo yli 40 vuotta; Pintaa Syvemmältä.

 

Lisätietoja: Osakas, konsulttijohtaja Aapo Varis, aapo.varis@yritystaito.fi, +358451784959KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ
TARJOUS

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Viesti