Strategiatyöllä kunta ottaa tulevaisuuden hallitusti omiin käsiin

Yrityspalvelut2

Strategiatyöllä kunta ottaa tulevaisuuden hallitusti omiin käsiin

Meneillään on Sote- ja maakuntauudistuksen myötä yksi suurimmista muutoksista kuntien historiassa. Tuleva uudistus muuttaa kuntien tehtäväaluetta merkittävästi, kun sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät maakunnan järjestämisvastuulle. Toki kunnilla on jatkossakin tärkeänä tehtävänä terveyden edistäminen.

 

Strategiatyön merkitys tässä murrosvaiheessa korostuu. Tulevaisuuden kunta menestyy, kun se edistää paikallista yhteisöllisyyttä ja omatoimisuutta, alueen asukkaiden hyvinvointia sekä elinvoimaa. Kunnan tulevaisuus ei ole ennalta määrätty vaan se on avoin ja siihen voidaan vaikuttaa omilla toimenpiteillä. Välttämättömät muutokset kunnan toiminnoissa on nähtävä uusina mahdollisuuksina kehittyä edelleen. Asukkaiden yhteisönä kunta tekee omat ratkaisunsa ja toimii itse päättämällään tavalla, koska se pystyy toiminnassaan parhaiten ottamaan huomioon paikalliset olosuhteet ja tarpeet.

 

Tulevaisuuteen katsomista ja strategiatyön tärkeyttä korostaa myös se, että uudessa kuntalaissa edellytetään kuntien laativan toimintansa pohjaksi kuntastrategian. Kunnan strategia on koko kuntayhteisön strategia – ei vain kuntaorganisaation strategia. Niinpä laadinnassa on tärkeää osallistaa kunnan luottamus- ja virkamiesten lisäksi muut toimijatahot kuten eri järjestöt, yrittäjät, maaseututoimijat sekä muutkin sidosryhmät, vaikka strategian työstämisessä ja päätöksenteossa on vastuu kunnan virallisilla toimielimillä. Yhteistyöllä saadaan lisää voimaa kehitystyöhön, mikä edellyttää, että strategiatyössä otetaan huomioon myös kunnan ulkoiset toimijat kuten naapurikunnat ja maakunta eri toimintoineen.

 

Toimintaympäristöä koskevia tietoja kokoamalla ja näitä yhdessä analysoimalla voidaan löytää vahvuudet ja mahdollisuudet. Näiden pohjalta määritellään yhteinen tahtotila eli millaiseksi haluamme kunnan tulevaisuuden rakentaa. Strategiatyössä käydään läpi erilaisia rooleja tulevaisuuden kunnalle sekä menestymistä edistäviä vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia. Pohditaan samalla millainen on kunnan kyky uudistua ja uudistaa toimintoja. Strategian rakentaminen on tehtävä paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyössä. Näin on mahdollista varmistaa sitoutuminen yhteisiin linjanvetoihin ja pitkäjänteiseen päätöksentekoon, mikä on edellytys todellisten tulosten aikaansaamiseen tulevina vuosina. Strategian painopisteet laaditaan hyvinvointia ja koulutusta, elinvoimaa sekä ympäristöä ja infrastruktuuria koskeville uudistuvan kunnan ydintehtäville.

 

Strategian toimeenpano edellyttää useimmissa tapauksissa myös kunnan organisaation ja johtamiskäytäntöjen uudelleen järjestämistä mm. joustavaa organisointia, matalaa hierarkiaa, eri työtapojen taloudellisuuden läpikäymistä esimerkiksi hukkakustannuksia minimoimalla sekä verkostomaisten työtapojen kehittämistä. Lisäksi on käytännössä osoittautunut tarpeelliseksi osana strategiatyötä laatia erityinen elinvoimaa koskeva ohjelma määrittelemällä elinkeino- ja yrityselämän kehittämistyön painopisteet sekä kiteyttämällä niitä toteuttavat tehostetut toimenpiteet.

 

Yritystaito Group Oy:n kokeneet asiantuntijat ovat valmiit toteuttamaan kunnan ja sen tarpeita vastaavan strategiatyön yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa. Strategiatyö toteutetaan käytännönläheisenä ja selkeänä työprosessina paikallisten tarpeiden ohjaamana. Käytännönläheisyyden takaa se, että yrityksemme asiantuntijoilla on vahva kokemus ja osaaminen strategiatyöprosessien vetämisestä ja myös käytännön työstä kunta-alan eri tehtävissä.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

 

Lisätietoja: konsulttijohtaja Matti Nupponen, +358503798052, matti.nupponen@yritytaito.fiKYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ
TARJOUS

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Viesti